Ý nghĩa màu sắc

Màu vàng
Màu vàng
Màu mát
Màu mát
Màu xanh lá
Màu xanh lá
Màu xanh dương
Màu xanh dương
Màu ấm
Màu ấm
Màu cam
Màu cam
Ngôn ngữ của sắc màu
Ngôn ngữ của sắc màu
Màu đỏ
Màu đỏ
Màu tím
Màu tím